สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย Bureau of Dental Health
 
หน้าแรก
สื่อทันตสุขภาพ
เว็บบอร์ด
หน่วยงาน
วิชาการ
Electronic Books
Download
ข้อมูลทั่วไป
webmail  MOPH
จริยธรรมการวิจัย
ebook
ระบบงานบุคคล
หนังสือ
km
กพร
มาตรฐานรหัส
ขุมทรัพย์ความรู้กรมอนามัย
 
 ปฏิทินกิจกรรม 2015

2015 2016
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.


[ดูความรู้/บทความทั้งหมด]   ความรู้สุขภาพช่องปาก[ดูทั้งหมด]
  บทความ [ดูทั้งหมด]
  มุมสบาย สบาย
  ความรู้สำหรับประชาชน
  ข่าวสุขภาพช่องปากจากหนังสือพิมพ์
  ค้นหารายชื่อทันตบุคลากร

เอกสารวิชาการ
ประชุม/สัมมนา
แผนงาน/โครงการ

ค้นหาบันทึกงาน:


อ.แอม + อ.หนึ่ง กับการขยายเครือข่ายการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุเพื่อการดูแลระยะยาว..... อ่าน..
โดย : นนทลี
04 ก.พ. 2558 13:28 [ความคิดเห็น 0 | ดู 355]

ต้นแบบผู้สูงอายุ 80 ปี 90 ปี ฟันดี ปี 2547-2556..
โดย : นนทลี
02 เม.ย. 2557 11:34 [ความคิดเห็น 0 | ดู 576]

อบรมการใช้โปรแกรมสำนักงานอัตโนมัติ Microsoft Office Excel 2007..
โดย : นนทลี
26 มี.ค. 2557 14:19 [ความคิดเห็น 0 | ดู 943]

ผลการประกวด 10 ยอดฟันดี วัย 80 และ 90 ปี ปี 2556..
โดย : นนทลี
08 พ.ย. 2556 09:13 [ความคิดเห็น 0 | ดู 691]

การลา..
โดย : วรวิทย์
01 ส.ค. 2556 13:22 [ความคิดเห็น 0 | ดู 722]

ดูบันทึกงานทั้งหมด
 
 


   เอกสารการประชุมเพิ่มศักยภาพทันตบุคลากรและเครือข่ายต้านการควบคุมยาสูบฯ วันที..
   รายงานสภาวะช่องปากของหญิงมีครรภ์และผลของการได้รับบริการต่อสภาวะปริทันต์และอ..
   สรุปผลการดำเนินงาน ปี 2558 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมทันตสุขภาพเด็กและเยาว..
   โครงการอบรมการวิจัยประเมินผลด้านสุขภาพช่องปาก..
   Download การประชุมวิชาการทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 3..
อ่านข่าวทั้งหมด   
   รายงานบุคลากรทันตสาธารณสุข ปี 2551..
   เอกสารการประชุม 2-4 มีนาคม 52..
   ตัวชี้วัด0708_แผนการตรวจราชการ..
   โปรแกรมการสำรวจระดับจังหวัดท02..
   ตัวชี้วัด0707_แผนการตรวจราชการ..
ดูเอกสารวิชาการทั้งหมด   

   การศึกษาสภาวะโรคฟันผุในฟันน้ำนมและปัจจัยเสี่ยง.. Full Paper
   โครงการพหุภาคีเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการสร้างเส.. Full Paper
   รายงานสถานการณ์ การบริโภคอาหารว่าง และเครื่องดื่ม การดูแลสุข.. Full Paper
   การพัฒนาโรงเรียนต้นแบบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านอาหารว่างแ.. Full Paper
   การสำรวจคุณลักษณะแปรงสีฟันที่จำหน่ายในประเทศไทย พ.ศ.2550.. Full Paper
   ภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ นักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.. Full Paper
   ระบบบริการทันตสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุ : มุมมองผู้ให้บริการ.. Full Paper
   การศึกษาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และการส่งเสริมสุขภาพ ทันตสุขภา.. Full Paper
   การประเมินโครงการฟันเทียมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็.. Full Paper
   การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ในชมรมผู้สูงอาย.. Full Paper
ดูผลงานวิจัยทั้งหมด  

  Google
ค้นหา   
         ค้นหาที่  www   สำนักทันตสาธาณสุข  
 
     
 

sweet enough    ยิ้มสดใส เด็กไทยฟันดี    แม่ลูกฟันดี    ขนม ขนม    ร่วมคืนรอยยิ้ม แก่ผู้สูงวัย    แปรงสีฟันติดดาว    fluorosis    วิชาชีพทันตแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ ... No Smoking Dentist    

80 / 90 ปีฟันดี    คนโฆษณา สำนักทันตสาธารณสุข    ลูกรักฟันดี เริ่มที่ซี่แรก    ชมรมทันตฯ ภูธร    

 

สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 025904208,025904216 Fax 025904203

Bureau of Dental Health- สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย powered by ECGATES