สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย Bureau of Dental Health
 
หน้าแรก
สื่อทันตสุขภาพ
เว็บบอร์ด
หน่วยงาน
วิชาการ
Electronic Books
Download
ข้อมูลทั่วไป
webmail  MOPH
ระบบงานบุคคล
กพร
วิทยาสารทันตสาธารณสุข
ebook
หนังสือ
km
e-learning สำนักทันตะ
ขุมทรัพย์ความรู้กรมอนามัย
กองทุนทันตกรรม
 
 ปฏิทินกิจกรรม 2014

2014 2015
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.


[ดูความรู้/บทความทั้งหมด]   ความรู้สุขภาพช่องปาก[ดูทั้งหมด]
  บทความ [ดูทั้งหมด]
  มุมสบาย สบาย
  ความรู้สำหรับประชาชน
  ข่าวสุขภาพช่องปากจากหนังสือพิมพ์
  ค้นหารายชื่อทันตบุคลากร

เอกสารวิชาการ
ประชุม/สัมมนา
แผนงาน/โครงการ

ค้นหาบันทึกงาน:


ต้นแบบผู้สูงอายุ 80 ปี 90 ปี ฟันดี ปี 2547-2556..
โดย : นนทลี
02 เม.ย. 2557 11:34 [ความคิดเห็น 0 | ดู 12]

อบรมการใช้โปรแกรมสำนักงานอัตโนมัติ Microsoft Office Excel 2007..
โดย : นนทลี
26 มี.ค. 2557 14:19 [ความคิดเห็น 0 | ดู 20]

ผลการประกวด 10 ยอดฟันดี วัย 80 และ 90 ปี ปี 2556..
โดย : นนทลี
08 พ.ย. 2556 09:13 [ความคิดเห็น 0 | ดู 211]

การลา..
โดย : วรวิทย์
01 ส.ค. 2556 13:22 [ความคิดเห็น 0 | ดู 280]

ผลการประกวดเกมทันตสุขภาพปี2555..
โดย : ปราณี
30 พ.ย. 2555 11:45 [ความคิดเห็น 0 | ดู 880]

ดูบันทึกงานทั้งหมด
 
 


   รับสมัครด่วน! จำนวนจำกัด ประชุมเพิ่มศักยภาพบุคลากรการทำงานทันตสาธารณสุขในชุ..
   แนวทางการดำเนินงานทันตสาธารณสุข ประจำปี 2557..
   สรุปการประชุมเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี ปี 2557-2558 ณ โรงแรม เอเชีย แอร..
   เอกสารประกอบการประชุมเครือข่ายเด็กไทยฟันดี3 ปี 2557-2558 วันที่ 18-19 กพ. 2..
   รูปงานประชุมเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี ปี 2557-2558 ณ โรงแรม เอเชีย แอร์..
อ่านข่าวทั้งหมด   
   รายงานบุคลากรทันตสาธารณสุข ปี 2551..
   เอกสารการประชุม 2-4 มีนาคม 52..
   ตัวชี้วัด0708_แผนการตรวจราชการ..
   โปรแกรมการสำรวจระดับจังหวัดท02..
   ตัวชี้วัด0707_แผนการตรวจราชการ..
ดูเอกสารวิชาการทั้งหมด   

   การพัฒนาโรงเรียนต้นแบบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านอาหารว่างแ.. Full Paper
   การสำรวจคุณลักษณะแปรงสีฟันที่จำหน่ายในประเทศไทย พ.ศ.2550.. Full Paper
   ภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ นักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.. Full Paper
   ระบบบริการทันตสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุ : มุมมองผู้ให้บริการ.. Full Paper
   การศึกษาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และการส่งเสริมสุขภาพ ทันตสุขภา.. Full Paper
   การประเมินโครงการฟันเทียมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็.. Full Paper
   การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ในชมรมผู้สูงอาย.. Full Paper
   ความสัมพันธ์ของปัจจัยสุขภาพ ต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ.. Full Paper
   การใช้บริการใส่ฟันเทียมของผู้สูงอายุไทย ปี 2552.. Full Paper
   สถานการณ์กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลกับการสนับสนุนการจัดบริกา.. Full Paper
ดูผลงานวิจัยทั้งหมด  

  Google
ค้นหา   
         ค้นหาที่  www   สำนักทันตสาธาณสุข  
 
     
 

sweet enough    ยิ้มสดใส เด็กไทยฟันดี    ขนม ขนม    แม่ลูกฟันดี    ร่วมคืนรอยยิ้ม แก่ผู้สูงวัย    แนวทางการดำเนินงานทันตบุคลากร    แปรงสีฟันติดดาว    ฟลูออไรด์52    

วิชาชีพทันตแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ ... No Smoking Dentist    คนโฆษณา สำนักทันตสาธารณสุข    80 / 90 ปีฟันดี    โปรแกรมยิ้มสดใส sealant2012    ลูกรักฟันดี เริ่มที่ซี่แรก    สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์    ยิ้มสดใส เด็ก กทม.ฟันดี    ชมรมทันตฯ ภูธร    

E-Learning สำนักงาน กพ.    

 
 
Bureau of Dental Health- สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย powered by ECGATES