สื่อทันตสุขภาพ
เว็บบอร์ด
Electronic Book

 Forgot Password | Register
การแจ้งรายชื่อขอชื่ใช้งานอีเมล์
คู่มือการใช้งาน Mailgothai
มีปัญหาติดต่อสอบถามไ้ด้ที่
คุณ วสุรัตน์ โทร 4290
webmail  MOPH
วิทยาสารทันตสาธารณสุข
จริยธรรมการวิจัย
หนังสือ
ระบบงานบุคคล
ebook
km
กพร
มาตรฐานรหัส
ขุมทรัพย์ความรู้กรมอนามัย

จัดซื้อหนังสือห้องสมุด
 

ผู้ที่มีความประสงค์จะให้ห้องสมุดกองทันตสาธารณสุข จัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด เพื่อเป็นประโยชน์แก่บุคลากรของกองทันตสาธารณสุข ขอให้แจ้งรายชื่อหนังสือ และชื่อผู้แต่งผ่านทาง Webboard เจ้าหน้าที่กองทันตสาธารณสุข 
ไฟล์แนบ


ข่าวนี้ได้ถูกอ่านทั้งสิ้น 1 ครั้ง

ผู้ประกาศ/ที่มา : ห้องสมุด กองทันตสาธารณสุข
แก้ไขล่าสุดเมื่อ 22 สิงหาคม 2552
 
 
 
Dental Health Division.- กองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย powered by ECGATES