สื่อทันตสุขภาพ
เว็บบอร์ด
Electronic Book

 Forgot Password | Register
การแจ้งรายชื่อขอชื่ใช้งานอีเมล์
คู่มือการใช้งาน Mailgothai
มีปัญหาติดต่อสอบถามไ้ด้ที่
คุณ วสุรัตน์ โทร 4290
webmail  MOPH
วิทยาสารทันตสาธารณสุข
จริยธรรมการวิจัย
หนังสือ
ระบบงานบุคคล
ebook
km
กพร
มาตรฐานรหัส
ขุมทรัพย์ความรู้กรมอนามัย

ประกาศแล้ว ผลการประกวด ภาพถ่ายจุดประกายฟันดี ครบ 20 ปี วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ 21 ตุลาคม 2552
 

 

src=http://dental.anamai.moph.go.th/dbweb/admin/FCKeditor/editor/images/smiley/msn/teeth_smile.gifsrc=http://dental.anamai.moph.go.th/dbweb/admin/FCKeditor/editor/images/smiley/msn/teeth_smile.gif รางวัลภาพชนะการประกวดประเภทหน่วยงานsrc=http://dental.anamai.moph.go.th/dbweb/admin/FCKeditor/editor/images/smiley/msn/teeth_smile.gif src=http://dental.anamai.moph.go.th/dbweb/admin/FCKeditor/editor/images/smiley/msn/teeth_smile.gif

รางวัลที่   1

ชื่อภาพ  กิจกรรมรณรงค์ ฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง เพื่อนแท้ ชวนกันฟันดี

ส่งประกวดในนาม งานทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย  ทพญ. บงกช  เกียรติศิริโรจน์

 

 

ชื่อภาพ  ถ้าหนูพูดได้...หนูอยากบอกว่า แม้หนูร่างกายจะพิการ  แต่ฟันของหนูแข็งแรงค่ะ"  ส่งประกวดในนาม สถานีอนามัยตำบลแดนชุมพล หมู่ 4 ตำบลแดนชุมพล อำเภอสอง จังหวัดแพร่ โดย  นางอนามัย  อ้นจันทร์

รางวัลที่   3

ชื่อภาพ  ฟันสวยด้วยมือเรา

ส่งประกวดในนาม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนท่าสะอ้าน  สำนักการศึกษา  เทศบาลนครสงขลา  อำเภอเมืองสงขลา  จังหวัดสงขลา

โดย นาง ธิติวรรณ อินทสระ   ,  นางสาวสายพิน   แก้วกลิ่น ,  นางสาวฉันทยา  บุญคงทอง

 

 

รางวัลชมเชย รางวัลที่ 1

ชื่อภาพ  ยิ้มสวย  ฟันใส

ส่งประกวดในนาม โรงเรียนวัดหลวงวิทยา ถนนวิจิตรนคร ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

โดย นางวันเพ็ญ  สุรนารถ

 

รางวัลชมเชย รางวัลที่ 2

ชื่อภาพ  เด็กเล็กสนใจฟันซี่ใหญ่

ส่งประกวดในนาม กลุ่มงานพัฒนาทันตสาธารณสุข ร.พ.เอราวัณ  อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย

โดย นายสุปรีชา  โกษารักษ์

 

รางวัลชมเชย  รางวัลที่ 3

ชื่อภาพ  บ้านบนดอยบ่มีแสงสี แต่มีหมอฟันใจดี

ส่งประกวดในนาม ฝ่ายทันตกรรม  ร.พ.เชียงคาน  อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

โดย นายชัยพฤกษ์  ตั้งจิตคงพิทยา

 

รางวัลชมเชย รางวัลที่ 4

ชื่อภาพ ชุมชนร่วมใจใส่ใจฟันเรา

ส่งประกวดในนาม ร.ร.บ้านน้ำเที่ยงนาเรียง  อำเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด

รางวัลชมเชย รางวัลที่ 5

ชื่อภาพ ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ ฟันสวยสดใส เพราะใส่ใจ อนามัยช่องปาก

ส่งประกวดในนาม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลลาดใหญ่ จังหวัดสมุทรสงคราม

โดย นางสาวสุทธิณี  ศรีกำเหนิด

 

src=http://dental.anamai.moph.go.th/dbweb/admin/FCKeditor/editor/images/smiley/msn/regular_smile.gifsrc=http://dental.anamai.moph.go.th/dbweb/admin/FCKeditor/editor/images/smiley/msn/regular_smile.gif รางวัลภาพชนะการประกวดประเภทบุคคล src=http://dental.anamai.moph.go.th/dbweb/admin/FCKeditor/editor/images/smiley/msn/regular_smile.gifsrc=http://dental.anamai.moph.go.th/dbweb/admin/FCKeditor/editor/images/smiley/msn/regular_smile.gif

รางวัลที่   1

ชื่อภาพ  ยาย...ยังแปรงฟันเลย

โดย  นางสาวประกายดาว  พลังฤทธิ์

        6/4 ม.3  บ้านปางไม้แดง   ตำบล บ้านช้าง  อภเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่

 

 

ชื่อภาพ  พี่สอนน้องแปรงฟัน ผ้าคลุมสีขาวกับแปรงสีฟัน

โดย  นางสุนิสา  ปทุมวรรณ

        ฝ่ายทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ ตำบลปาดังเบซาร์   อำเภอสะเดา  จังหวัดสงขลา

รางวัลที่   3

ชื่อภาพ  รอยยิ้มสวยด้วยมือหนู

โดย นางสาวพิมพ์ใจ  แก้วอุดม

           25  ถนนเจ้าฟ้า  ตำบลในเวียง  อำเภอเมือง  จังหวัดน่าน

 

 

ชื่อภาพ   ขาดเธอไม่ได้

โดย นางอ้อมจันทร์  ศรีรัตน์

        599/4 หมู่ที่  3 ตำบลบางบอน อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง  

รางวัลชมเชย รางวัลที่ 2

ชื่อภาพ   "ถึงขาหนูจะพิการ แต่สุขภาพฟันหนูดีนะคะ"

โดย  คุณสิกันยา  สิงห์ศรี

     บ้านพักสถานีอนามัยต.น้ำก่ำ  ม. 3  ต.น้ำก่ำ  อ.ธาตุพนม  จ.นครพนม

 

รางวัลชมเชย  รางวัลที่ 3

ชื่อภาพ    ทำได้ทุกอย่างจริง ๆ

โดย คุณศรันยา   รัตนพันธ์

        123 หมู่ที่ 1 ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  

 

รางวัลชมเชย รางวัลที่ 4

ชื่อภาพ   พระสงฆ์ คนที่ถูกลืม

โดย ทพญ.สุภาภรณ์  หรีมสกุล

       ฝ่ายทันตสาธารณสุข  โรงพยาบาลปาดังเบซาร์  อำเภอสะเดา  จังหวัดสงขลา

 

 

ชื่อภาพ  ฟันสวย ด้วยมือหนูเอง

โดย คุณปาณิสรา  ปิมแปง

      งานทันตกรรม  ร.พ. ปง  อำเภอปง จังหวัดพะเยา

 

******  ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านค่ะ  ******

 

 

 

รางวัลชมเชย รางวัลที่ 5

 

รางวัลชมเชย รางวัลที่ 1

 

รางวัลที่  2

 

รางวัลที่  2 
ไฟล์แนบ


ข่าวนี้ได้ถูกอ่านทั้งสิ้น 1 ครั้ง

ผู้ประกาศ/ที่มา : ประชาสัมพันธ์ กองทันตสาธารณสุข
แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27 ตุลาคม 2552
 
 
 
Dental Health Division.- กองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย powered by ECGATES