สื่อทันตสุขภาพ
เว็บบอร์ด
Electronic Book

 Forgot Password | Register
การแจ้งรายชื่อขอชื่ใช้งานอีเมล์
คู่มือการใช้งาน Mailgothai
มีปัญหาติดต่อสอบถามไ้ด้ที่
คุณ วสุรัตน์ โทร 4290
webmail  MOPH
จริยธรรมการวิจัย
ebook
ระบบงานบุคคล
หนังสือ
km
กพร
มาตรฐานรหัส
ขุมทรัพย์ความรู้กรมอนามัย

ประกาศแล้ว ผลการประกวด ภาพถ่ายจุดประกายฟันดี ครบ 20 ปี วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ 21 ตุลาคม 2552
 

 

src=http://dental.anamai.moph.go.th/dbweb/admin/FCKeditor/editor/images/smiley/msn/teeth_smile.gifsrc=http://dental.anamai.moph.go.th/dbweb/admin/FCKeditor/editor/images/smiley/msn/teeth_smile.gif รางวัลภาพชนะการประกวดประเภทหน่วยงานsrc=http://dental.anamai.moph.go.th/dbweb/admin/FCKeditor/editor/images/smiley/msn/teeth_smile.gif src=http://dental.anamai.moph.go.th/dbweb/admin/FCKeditor/editor/images/smiley/msn/teeth_smile.gif

รางวัลที่   1

ชื่อภาพ  กิจกรรมรณรงค์ ฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง เพื่อนแท้ ชวนกันฟันดี

ส่งประกวดในนาม งานทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย  ทพญ. บงกช  เกียรติศิริโรจน์

 

 

ชื่อภาพ  ถ้าหนูพูดได้...หนูอยากบอกว่า แม้หนูร่างกายจะพิการ  แต่ฟันของหนูแข็งแรงค่ะ"  ส่งประกวดในนาม สถานีอนามัยตำบลแดนชุมพล หมู่ 4 ตำบลแดนชุมพล อำเภอสอง จังหวัดแพร่ โดย  นางอนามัย  อ้นจันทร์

รางวัลที่   3

ชื่อภาพ  ฟันสวยด้วยมือเรา

ส่งประกวดในนาม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนท่าสะอ้าน  สำนักการศึกษา  เทศบาลนครสงขลา  อำเภอเมืองสงขลา  จังหวัดสงขลา

โดย นาง ธิติวรรณ อินทสระ   ,  นางสาวสายพิน   แก้วกลิ่น ,  นางสาวฉันทยา  บุญคงทอง

 

 

รางวัลชมเชย รางวัลที่ 1

ชื่อภาพ  ยิ้มสวย  ฟันใส

ส่งประกวดในนาม โรงเรียนวัดหลวงวิทยา ถนนวิจิตรนคร ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

โดย นางวันเพ็ญ  สุรนารถ

 

รางวัลชมเชย รางวัลที่ 2

ชื่อภาพ  เด็กเล็กสนใจฟันซี่ใหญ่

ส่งประกวดในนาม กลุ่มงานพัฒนาทันตสาธารณสุข ร.พ.เอราวัณ  อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย

โดย นายสุปรีชา  โกษารักษ์

 

รางวัลชมเชย  รางวัลที่ 3

ชื่อภาพ  บ้านบนดอยบ่มีแสงสี แต่มีหมอฟันใจดี

ส่งประกวดในนาม ฝ่ายทันตกรรม  ร.พ.เชียงคาน  อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

โดย นายชัยพฤกษ์  ตั้งจิตคงพิทยา

 

รางวัลชมเชย รางวัลที่ 4

ชื่อภาพ ชุมชนร่วมใจใส่ใจฟันเรา

ส่งประกวดในนาม ร.ร.บ้านน้ำเที่ยงนาเรียง  อำเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด

รางวัลชมเชย รางวัลที่ 5

ชื่อภาพ ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ ฟันสวยสดใส เพราะใส่ใจ อนามัยช่องปาก

ส่งประกวดในนาม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลลาดใหญ่ จังหวัดสมุทรสงคราม

โดย นางสาวสุทธิณี  ศรีกำเหนิด

 

src=http://dental.anamai.moph.go.th/dbweb/admin/FCKeditor/editor/images/smiley/msn/regular_smile.gifsrc=http://dental.anamai.moph.go.th/dbweb/admin/FCKeditor/editor/images/smiley/msn/regular_smile.gif รางวัลภาพชนะการประกวดประเภทบุคคล src=http://dental.anamai.moph.go.th/dbweb/admin/FCKeditor/editor/images/smiley/msn/regular_smile.gifsrc=http://dental.anamai.moph.go.th/dbweb/admin/FCKeditor/editor/images/smiley/msn/regular_smile.gif

รางวัลที่   1

ชื่อภาพ  ยาย...ยังแปรงฟันเลย

โดย  นางสาวประกายดาว  พลังฤทธิ์

        6/4 ม.3  บ้านปางไม้แดง   ตำบล บ้านช้าง  อภเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่

 

 

ชื่อภาพ  พี่สอนน้องแปรงฟัน ผ้าคลุมสีขาวกับแปรงสีฟัน

โดย  นางสุนิสา  ปทุมวรรณ

        ฝ่ายทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ ตำบลปาดังเบซาร์   อำเภอสะเดา  จังหวัดสงขลา

รางวัลที่   3

ชื่อภาพ  รอยยิ้มสวยด้วยมือหนู

โดย นางสาวพิมพ์ใจ  แก้วอุดม

           25  ถนนเจ้าฟ้า  ตำบลในเวียง  อำเภอเมือง  จังหวัดน่าน

 

 

ชื่อภาพ   ขาดเธอไม่ได้

โดย นางอ้อมจันทร์  ศรีรัตน์

        599/4 หมู่ที่  3 ตำบลบางบอน อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง  

รางวัลชมเชย รางวัลที่ 2

ชื่อภาพ   "ถึงขาหนูจะพิการ แต่สุขภาพฟันหนูดีนะคะ"

โดย  คุณสิกันยา  สิงห์ศรี

     บ้านพักสถานีอนามัยต.น้ำก่ำ  ม. 3  ต.น้ำก่ำ  อ.ธาตุพนม  จ.นครพนม

 

รางวัลชมเชย  รางวัลที่ 3

ชื่อภาพ    ทำได้ทุกอย่างจริง ๆ

โดย คุณศรันยา   รัตนพันธ์

        123 หมู่ที่ 1 ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  

 

รางวัลชมเชย รางวัลที่ 4

ชื่อภาพ   พระสงฆ์ คนที่ถูกลืม

โดย ทพญ.สุภาภรณ์  หรีมสกุล

       ฝ่ายทันตสาธารณสุข  โรงพยาบาลปาดังเบซาร์  อำเภอสะเดา  จังหวัดสงขลา

 

 

ชื่อภาพ  ฟันสวย ด้วยมือหนูเอง

โดย คุณปาณิสรา  ปิมแปง

      งานทันตกรรม  ร.พ. ปง  อำเภอปง จังหวัดพะเยา

 

******  ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านค่ะ  ******

 

 

 

รางวัลชมเชย รางวัลที่ 5

 

รางวัลชมเชย รางวัลที่ 1

 

รางวัลที่  2

 

รางวัลที่  2 
ไฟล์แนบ


ข่าวนี้ได้ถูกอ่านทั้งสิ้น 1 ครั้ง

ผู้ประกาศ/ที่มา : ประชาสัมพันธ์ กองทันตสาธารณสุข
แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27 ตุลาคม 2552
 
 
 
Dental Health Division.- กองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย powered by ECGATES